Iglaki

Iglaki to antyczny rodowód roślin, sięga około 290.000.000 lat. Większość drzew szpilkowych to drzewa, bodaj niektóre rosną jako krzewy. Sporo, choć nie wszystkie, są wiecznie zielone. Ni każde drzewa iglaste produkują żywicę, która rozpromienia z ich pnia i gałęzi chroniących je przed rozbojem owadów i grzybów. Istnieje około 600 gatunków drzew iglastych. Nadchodzi wiosna, a właściwie przyszła, kto posiada ogród wie że trzeba zadbać o iglaki. Niebywałą umiejętnością jest fantazyjne ich rozmieszczenie w ogrodzie, kilka zaleceń można znaleźć na https://iglaki.yum.pl/sztuka#unikanie . A Ty zrobiłeś już porządki w swoim ogrodzie?